Xarxes informàtiques

Avui dia en qualsevol empresa o llar és fonamental i imprescindible disposar d’una bona xarxa informàtica per tenir interconnectats els diferents dispositius informàtics.

Per això nosaltres ens encarreguem de que tant empreses com llars, tinguin els seus dispositius connectats, tant sigui amb connexió per cable, fem servir cablejat CAT 5E o CAT6 o sense fils amb sistema WIRELESS, PLC o PLC-WIFI i així poder donar servei a les necessites actuals de comunicació, tant de veu com de dades.